ประโยชน์ของกุหลาบ

posted on 31 Aug 2009 16:40 by naphapas01

                                                       ประโยชน์ของกุหลาบ

ทีมนักวิจัยจากประเทศเยอรมันทำการศึกษา พบว่า การดมกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกกุหลาบในระหว่างการนอนหลับจะช่วยให้คนมีความจำดีขึ้นกว่าเดิมในวันรุ่งขึ้น    โดยทีมนักวิจัยได้ศึกษาพบกลไกที่แสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถใช้กลิ่นเป็นตัวกระตุ้นการสร้างหน่วยความจำใหม่ๆได้  ผลการศึกษาน้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดัง  ไซแอนซ์ ซึ่งระบุว่า ในระหว่างที่คนเรานอนหลับความจำจะถูกประสานรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  กลิ่นหรือแม้กระทั่งตัวกระตุ้นอื่นๆก็สามารถกระตุ้นกระบวนการต่างๆนี้ได้ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้น   

 

               

 

 

 

 

                               

 

 

                 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By อานิตดา โนนทิง (103.7.57.18|202.143.179.65) on 2012-10-01 14:23